Arhiva

LISTA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR - 12.10.2015


*) click pe descriere pentru a vizualiza lista rezultatelor in format electronic (pdf)
LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE - 01.10.2015


*) click pe descriere pentru a vizualiza lista rezultatelor in format electronic (pdf)Cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere în profesia de notar stagiar vor începe sâmbătă, 25 aprilie 2015, la orele 10,30 la sediul Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, din B-dul Theodor Pallady, nr.40G, București, Sector 3, etaj 4, Sala Roma.

Taxa în cuantum de 150 RON/ședință se achită în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR-Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională organizate de către INR sunt:

• Cererea de înscriere (Descarcă aici);
• Copie a cărții de identitate;
• Copie a ordinului de plată.

Acestea se transmit pe adresa de e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro, sau la numărul de fax: 031.437.98.20.

Participarea dvs. la fiecare curs de pregătire teoretică se va realiza prin transmiterea cererii de înscriere și dovada ordinului de plată.Institutul Notarial Român organizează cursuri de instruire pentru persoanele din cadrul camerelor notarilor publici și al birourilor notariale care efectuează operațiuni de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare, vineri, 24 aprilie 2015, orele 11,00 la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady situat în B-dul. Theodor Pallady, nr.40G, Sector 3, București. Precizăm că durata cursurilor va fi de 6 ore, iar taxa de participare este de 400 lei/curs.

În vederea participării, persoanele interesate urmează să transmită pe adresa de e-mail secretariat@institutulnotarial.ro următoarele documente:

- Cerere de înscriere
- Copie a cărții de identitate
- Dovada ordinului de plată a taxei în contul: RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR - Sucursala Plevnei. Cod fiscal: 26781193

Totodată, vă rugăm să ne comunicați la adresa de e-mail sus-menționată până la data de 20 aprilie 2015, întrebările și temele propuse referitoare la problemele legate de operațiunile de înscriere în AEGRM.În baza Hotărârii Consiliului Director al Institutului Notarial Român nr. 11/19.03.2015 se organizează cursuri de pregătire pentru candidații la concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.

Cursurile de pregătire vor avea o durată de 4h/ședință, iar taxa de participare este de 200 lei/ședință.

Taxa se achită în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR-Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională organizate de către INR sunt:  • Cererea de înscriere (Descarcă aici)

  • Copie a cărții de identitate

  • Copie a ordinului de platăAcestea se transmit pe adresa de e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro, sau la numărul de fax: 031.437.98.20. Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon: 031/437.86.34.

Participarea dvs. la fiecare curs de pregătire teoretică se va realiza prin transmiterea cererii de înscriere și dovada ordinului de plată.