CONCURS DE ADMITERE NOTARI STAGIARI SEPTEMBRIE 2018

Concurs Stagiari septembrie 2018

Lista cuprinzând rezultatele finale

Lista cuprinzând rezultatele contestațiilor

Anunț privind termenul de depunere a contestațiilor

REZULTATELE CONCURSULUI

HOTĂRÂREA PRIVIND SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

HOTĂRÂREA PRIVIND SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR FORMULATĂ ÎMPOTRIVA BAREMULUI DE NOTARE


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)


BAREMUL RĂMAS DEFINITIV

SETUL NR 2 EXTRAS SI BAREMUL DE NOTARE

Setul numarul 2 extras la Concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar organizat in data de 12 septembrie 2018


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)Baremul de notare


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Repartizarea pe sălii a candidaților

Situația soluționării contestațiilor si Situaţia centralizată finală a candidaților

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 12 septembrie 2018

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)Erată,
La Situația centralizată a Camerei Notarilor Publici București cu privire la candidații admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 12 septembrie 2018, la poziția 57, coloana a 4-a „Motivele de fapt și de drept ale respingerii cererii de înscriere” în loc de „…întrucât dosarul de înscriere nu cuprinde copia diplomei de licență sau adeverința care să ateste absolvirea Facultății de Drept cu examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar de licență” se va citi „…întrucât dosarul de înscriere nu cuprinde copia diplomei de licență sau adeverința care să ateste absolvirea Facultății de Drept cu examenul de licență”.

ANUNȚ PRIVIND STABILIREA OREI ȘI A LOCULUI DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI SAU CONCURSULUI

ANUNȚ - Referitor la termenul limită pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

Anuntul privind taxa de participare