Concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

Concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime

Lista cu rezultatele finale

Lista cu rezultatele finale ale concursului de admitere în funcția de notar public (Anexa nr. 9)


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Lista cu rezultatele contestatiilor

Lista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere în funcția de notar public (Anexa nr. 7A)


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

LISTA CUPRINZAND REZULTATELE CONCURSULUI

Baremul de notare ramas definitiv la proba practica

Baremul de notare la proba practica

BAREMUL DE NOTARE RĂMAS DEFINITIV

BAREMUL DE NOTARE RĂMAS DEFINITIV LA PROBA TEORETICĂ LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Baremul de notare impreuna cu subiectele extrase

Situația centralizată finală a candidaților care au primit aviz favorabil


Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.


Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.