Definitivat mai 2022

Hotararea Consiliului UNNPR privind validarea rezultatelor

ANUNT

Lista (Anexa 5) cuprinzand rezultatele examenului de definitivat


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT

Anunț privind baremul de notare rămas definitiv la proba practica la examenul de definitivat.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT

Barem de notare – proba practică la examenul de definitivat organizat în zilele de 4 și 6 mai 2022.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT

Anunț privind baremul de notare rămas definitiv la proba teoretică la examenul de definitivat.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT

În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (3) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1494/C/2014, cu modificările și completările ulterioare, contestațiile împotriva baremului de notare la concurs se pot formula și depune la sediul INR din B-dul. Theodor Pallady, nr. 40G, etaj 4, sector 3, București, în termen de maximum 24 de ore de la afișarea baremului de notare.

ANUNT

Baremul de notare la proba teoretica - 04 mai 2022


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Anunt privind ora si locul examenului de definitivat

ANUNȚ PRIVIND DETALII ORGANIZATORICE PENTRU EXAMENUL DE DEFITNITIVAT CARE SE VA ORGANIZA ÎN ZILELE DE 4 ȘI 6 MAI 2022.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Situația centralizată