Concurs pentru dobandirea calitatii de notar stagiar 2020

ANUNT IMPORTANT

Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2020.

Avizul favorabil al Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020 în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2020.
Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 1) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.
Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 2) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.
Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020, privind modificarea si actualizarea tematicii și bibliografiei cu caracter teoretic si cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.