Examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari

Concurs definitivat 2018

Lista cu rezultatele finale

Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat (Anexa nr. 9)


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Lista cu rezultatele contestatiilor

Lista cu rezultatele contestatiilor la examenul de definitivat (Anexa nr. 7A)


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

LISTA CUPRINZAND REZULTATELE EXAMENULUI

LISTA CUPRINZAND REZULTATELE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT ORGANIZAT IN ZILELE DE 16 SI 18 OCTOMBRIE 2018.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Baremul de notare ramas definitiv la proba practica

Baremul de notare rămas definitiv

Baremul de notare impreuna cu subiectele extrase

Baremul de notare impreuna cu subiectele extrase

Anunțul important

Anunțul privind stabilirea datei și a orei de începere a examenului de definitivat


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Situația centralizată finală a candidaților

Situaţia centralizată a notarilor stagiari

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT

Posturile de notar public pentru care se organizează examen de definitivat


Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.


Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.