Stagiari 2021

SITUAȚIA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR si SITUAŢIA CENTRALIZATĂ FINALĂ

Anunț privind condițiile de acces în sălile concursului

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SAU RESPINȘI LA ÎNSCRIERE

ANUNT privind ora și locul de desfășurare a concursului

ANUNT

Anunțul + cererea pentru anonimizarea datelor cu caracter personal pentru acest concurs.


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Anunț privind stabilirea datei examenului/concursului si Lista posturilor pentru care se organizează examenul/concursul

Anunț privind stabilirea datei examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Lista posturilor pentru care se organizează examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, care se va organiza în ziua de 21 ianuarie 2022.! În atenția candidaților la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar !


Având în vedere dispozițiile Art. 1 coroborate cu dispozițiile Art. 9 alin.(1) și (2) din Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 2792/C/2017, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de Anexa nr. 8 “Model pentru set subiecte grilă”, precizăm că subiectele la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar ce se va organiza in data de 21 ianuarie 2022 vor fi sub formă de teste grilă, cu una sau două variante de răspuns corecte.*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Hotararea Consiliului Uniuni privind tematica si bibliografia

Avizul Ministerului Justitiei privind tematica si bibliografia