Institutul Notarial Roman

Bine ati venit pe siteul Institutului Notarial Roman!!!

Institutul Notarial Roman

www.institutulnotarialroman.ro


Orar – PROGRAMUL cursurilor de formare pentru secretari și operatori notariali - 26 septembrie - 05 octombrie 2016

PROGRAMUL cursurilor de formare pentru secretari și operatori notariali - 26 septembrie - 05 octombrie 2016
Cursurile se vor desfășura la Sala Roma, etajul 4 din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady situat în București, B-dul Theodor Pallady, nr. 40G


*) click pe descriere pentru a vizualiza programul in format electronic

ANUNȚ IMPORTANT


Institutul Notarial Român organizează în perioada 8-9 septembrie 2016, la Centrul de Conferințe ”Auditorium Pallady”, situat în București, Bld. Theodor Pallady, nr. 40G, sect. 3, Sala Buenos Aires, seminarul internațional cu tema ”Regulamentele UE privind regimurile matrimoniale și parteneriatele înregistrate”.

Evenimentul își propune să abordeze teme de interes pentru notari, avocați, judecători și alți specialiști în domeniul dreptului legate de cele două regulamente europene publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene:

• Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și

• Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

Seminarul beneficiază de participarea următorilor lectori din țară și din străinătate, profesori universitari și practicieni: Orsolya Szeibert, Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept, Departamentul de Drept civil, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest – ”Regimuri matrimoniale în Europa: diferențele și asemănările în lumina noului regulament al UE și experiențele Codului civil maghiar"; Markus Buschbaum, Notar public în Köln, Germania - ”Parteneriate civile între persoane de același sex”; Raphaëlle de Gourcy, Consilier juridic la CRIDON LYON, France - ” Comparație între Convenția de la Haga din 14 martie 1978 și Regulamentul (UE) privind regimurile matrimoniale” ; Prof. univ. dr. Dan Andrei Popescu, Notar public - ”Parteneriatele civile înregistrate – legea aplicabilă și recunoașterea acestora în lumina ordinii publice române”; Notar public Ioana Olaru - ”Legea aplicabilă regimului matrimonial. Convențiile matrimoniale”; Viviana Onaca, Director Direcția Drept internațional și cooperare judiciară din Ministerul Justiției - ”Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene”; Sofia Henriques, Notar public în Lisabona - ”Legea aplicabilă în materia regimurilor matrimoniale”; Eleonora Bazzo, Notar public în Torino - ”Sistemul italian în materia regimurilor matrimoniale: o comparație între Regulamentele UE și noua lege a uniunii civile și a parteneriatelor civile înregistrate”.

Cererile de înscriere se trimit până la data de 01.09.2016 la adresa conferinta@institutulnotarial.ro. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: +(4031) 437.98.19.

Taxa de participare este de 150 euro și se achită în lei, la cursul Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății, în contul Institutului Notarial Român: CIF – 26781193, IBAN – RO12RNCB0071115799310001, BCR Sucursala Plevnei, Adresa – București, Str. G-ral H.M. Berthelor, nr. 41, sect. 1. Taxa include contravaloarea mapei evenimentului și serviciile de catering din pauzele de cafea și prânz.

Seminarul va fi echivalat cu un simpozion profesional în cadrul programului de formare continuă a notarilor publici. Având în vedere prevederile Deciziei nr. 419/25.11.2015 a Biroului Executiv al Consiliului Uniunii, contravalorea costului simpozionului urmează să fie achitată de către CNARNN-INFONOT.FORMULAR DE INSCRIERE


*) click pe descriere pentru a descarca formularul in format electronic (.docx)

ANUNȚ – Cursuri de formare pentru viitori angajați în cadrul birourilor notariale

Institutul Notarial Român anunță organizarea unui curs de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, noțiuni necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, delegat de carte funciară).

La finalizarea cursurilor, participanții vor susține o testare a cunoștințelor dobândite și vor obține, după caz, un certificate de absolvire sau un certificate de participare. Cursanții care vor obține certificatul de absolvire vor fi înscriși într-o evidență a persoanelor care doresc să fie angajate într-un birou notarial, care va fi ținută la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și va putea fi accesată de notarii publici.

Cursurile se vor desfășura în perioada 26 septembrie-5 octombrie, între orele 15.00-19.00, la Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady, din Bld. Theodor Pallady nr.40G, sector 3, București, taxa de participare la curs fiind de 500 de lei. În funcție de solicitările primite, Institutul Notarial Român intenționează să organizeze aceste cursuri și în alte zone ale țării.

La cursuri se poate înscrie orice absolvent de liceu, care are cunoştinţe de Microsoft Office – Word şi Excel. Actele necesare pentru înscriere sunt: cartea de identitate, diploma de bacalaureat şi C.V.-ul.

Înscrierile se fac până în data de 16 septembrie 2016, în limita locurilor disponibile, prin e-mail la adresa secretariat@instiutulnotarial.roCERERE DE INSCRIERE


*) click pe descriere pentru a descarca cererea in format electronic (.doc)

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
In temeiul prevederilor art. 3 si art. 29 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Ministerul Justitiei prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, inregistrata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sub nr. 3272/23.06.2016, a avizat cu unele modificari tematica si bibliografia sus mentionate.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT


Cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere în profesia de notar stagiar ce vor începe în data de 3 iunie 2016 se vor desfășura la Centru de Conferințe AUDITORIUM PALLADY din Bld. Theodor Pallady, nr. 40G, SALA ROMA (etaj 4).A N U N Ț


Institutul Notarial Român organizează cursuri de pregătire pentru candidații la examenul de admitere în profesia de notar stagiar începând cu data de 3 iunie 2016.
Cursurile se vor desfășura conform programului și tematicii din anexă. Taxa de participare este de 3.000 lei și se achită integral până la data de 27 mai 2016 în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR - Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:
• Cererea de înscriere (Descarcă aici);
• Copie a cărții de identitate;
• Copie a ordinului de plată.
Documentele mai sus menționate se transmit pe adresa de e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro, în atenția doamnei Rodica Libiu, sau la numărul de fax: 031.437.98.20.

ANEXA - PROGRAMUL, TEMATICA și FORMATORII cursurilor de pregătire pentru candidații la examenul de admitere în profesia de notar stagiar. Click pe descriere pentru a putea vizualiza anexa in format pdf.
inr_postdru