Institutul Notarial Roman

Bine ati venit pe siteul Institutului Notarial Roman!!!

Institutul Notarial Roman

www.institutulnotarialroman.ro


Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat

Lista cuprinzand rezultatele examenului de definitivat pentru notarii stagiari organizat in zilele de 05 si 07 septembrie 2017 (Anexa 5)*) anunt afisat in data de 15 septembrie 2017 ora 12:52
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Lista cuprinzand rezultatele concursului de admitere

Lista cuprinzand rezultatele concursului de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 04 si 06 septembrie 2017 (Anexa 5)*) anunt afisat in data de 14 septembrie 2017 ora 13:59
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul definitiv în urma soluționării contestațiilor - Concursul de admitere în funcția de notar public – Proba practică, București 4-6 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 08 septembrie 2017 ora 20:00
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul definitiv în urma soluționării contestațiilor - Examen de definitivat pentru notarii stagiari – Proba practică, București 5-7 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 08 septembrie 2017 ora 20:00
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul de corectare la proba practica la examenul de definitivat din ziua de 7 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 07 septembrie 2017 ora 13:40
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul de corectare proba practica la concursul de admitere în funcția de notar public din ziua de 06 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 06 septembrie 2017 ora 12:35
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul de corectare proba teoretica la examenul de definitivat din ziua de 05 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 05 septembrie 2017 ora 12:48
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Baremul de corectare proba teoretica la concursul de admitere în funcția de notar public din ziua de 04 septembrie 2017*) anunt afisat in data de 04 septembrie 2017 ora 13:25
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

ANUNT IMPORTANT

Situatia centralizata a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise sau respinse*) anunt afisat in data de 11 august 2017 ora 10:14

*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

A N U N Ț


Examenul de definitivat pentru notarii stagiari, organizat în zilele de 05 și 07 septembrie 2017, se va desfășura la Sala ROMA din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady situat în B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, Sector 3, București, începând cu orele 9:00.

Candidații se vor prezenta la examen începând cu orele 8:30, în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate/adeverință provizorie de identitate, a legitimației de notar stagiar sau a pașaportului, în original, aflate în termen de valabilitate.

După intrarea în sală, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanță.

În vederea redactării lucrărilor la cele două probe candidații vor avea asupra lor pix cu pastă de culoare albastră sau stilou cu cerneală albastră.

A N U N Ț


Concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 04 și 06 septembrie 2017, se va desfășura la Sala Roma, etaj 4 din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady, B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, București, Sector 3, începând cu orele 9:00.

Candidații se vor prezenta la concurs începând cu orele 8:30, în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate/adeverință provizorie de identitate sau a pașaportului, în original, aflate în termen de valabilitate.

După intrarea în sală, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanță.

În vederea redactării lucrărilor la cele două probe candidații vor avea asupra lor pix cu pastă de culoare albastră sau stilou cu cerneală albastră.

ANUNT IMPORTANT

Situaţia centralizată finala a candidaţilor care au primit aviz favorabil de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public din zilele de 04 și 06 septembrie 2017.*) anunt afisat in data de 29 august 2017 ora 15:15
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

A N U N Ț

Situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public din zilele de 04 si 06 septembrie 2017 au fost admise sau respinse*) anunt afisat in data de 22 august 2017 ora 13:02
*) click pe descriere pentru a descarca/vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
A N U N Ț

Examenul de definitivat pentru notarii stagiari, organizat în zilele de 05 și 07 septembrie 2017, se va desfășura la Sala ROMA din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady situat în B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, Sector 3, București, începând cu orele 9:00.

Candidații se vor prezenta la examen începând cu orele 8:30, în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate, a pașaportului sau a legitimației de notar stagiar.


A N U N Ț

Concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 04 și 06 septembrie 2017, se va desfășura la Sala Roma, etaj 4 din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady, B-dul. Theodor Pallady, nr. 40 G, București, Sector 3, începând cu orele 9:00.

Candidații se vor prezenta la concurs începând cu orele 8:30, în vederea îndeplinirii formalităților de identificare și acces în sală, în baza cărții de identitate sau a pașaportului.


A N U N Ț - Cursuri de formare pentru viitori angajați în cadrul birourilor notariale


Institutul Notarial Român organizează un curs de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, delegat de carte funciară).

La finalizarea cursurilor, participanții vor susține o testare a cunoștințelor dobândite și vor obține un certificat de absolvire. Cursanții care vor obține certificatul de absolvire vor fi înscriși într-o evidență a persoanelor care doresc să fie angajate într-un birou notarial, care va fi ținută la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și care va putea fi accesată de notarii publici.

Cursurile se vor desfășura în perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2017, între orele 15,00-19,00, la Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady, din Bld. Theodor Pallady nr.40G, sector 3, București, taxa de participare fiind de 500 de lei.

La cursuri se poate înscrie orice persoană care are cel puțin studii medii și cunoştinţe de Microsoft Office – Word şi Excel.

Înscrierile se fac până în data de 20 septembrie 2017, în limita locurilor disponibile, prin accesarea următorului link:
https://docs.google.com/forms/d/1I97ZPIuU_ZoYsi51odaebh6zMJ2zXK2a7YxBovjectI/edit

Actele necesare pentru înscriere sunt: cartea de identitate, C.V., copie diplomă ultima școală absolvită (liceu, facultate etc.), care se comunică la adresa de e-mail secretariat@instiutulnotarial.ro.PROGRAMUL cursurilor de formare pentru secretari și operatori notariali
Cursurile se vor desfășura la Sala Roma, etajul 4 din cadrul Centrului de Conferințe Auditorium Pallady situat în București, B-dul Theodor Pallady, nr. 40G


*) click pe descriere pentru a vizualiza/descarca documentul in format electronic
Cerere de înscriere la cursul de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale (25.09-04.10.2017) : https://docs.google.com/forms/d/1I97ZPIuU_ZoYsi51odaebh6zMJ2zXK2a7YxBovjectI/viewform?edit_requested=true


*) click pe descriere pentru a completa formularul in format electronicTematica si bibliografia

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2017 a aceleiasi tematici si bibliografii cu caracter teoretic si practic, avizata în anul 2016, pentru examenul de definitivat, si pentru concursul de admitere în functia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.
Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.
Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei atat in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017, cat si in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016.

ANUNT

          INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN organizează în perioada 21 aprilie – 24 iunie 2017 cursuri de pregătire pentru candidații care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.
          Cursurile se vor desfășura în zilele de vineri și sâmbătă, conform programului de mai jos și a unei tematici care va fi afișata ulterior. Taxa de participare este de 3.000 lei și se achită integral până la data de 19 aprilie 2017 în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR – Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.

          Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
          - Cererea de înscriere completată online;
          - Copie a cărții de identitate și copie după dovada ordinului de plată se transmit pe adresa de email: secretariat-pallady@institutulnotarial.ro.

          Cursurile de pregătire se vor desfășura Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady din Bd. Theodor Pallady nr. 40 G, etaj 4, Sala Roma.

          Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0314.379.819, 0314.379.821. sau 0314.378.634.

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru candidații care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.


*) click pe descriere pentru a vizualiza programul in format electronicCerere înscriere la cursuri de pregătire pentru viitorii candidați la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar : https://docs.google.com/forms/d/1ZIFqsdrYhployCsmJF5DJojpIcnzCVl0BN5SkSvleoI/viewform?edit_requested=true#responses


*) click pe descriere pentru a completa formularul in format electronicRegimurile matrimoniale si succesiunile

Legate cu titlu particular

Certificatul european de mostenitor

Ordinea publica si recunoasterea hotararilor

Alegerea legii aplicabile

State terte

Resedinta obisnuita

Valabilitatea testamentelor

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 1

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 2

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
In temeiul prevederilor art. 3 si art. 29 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Ministerul Justitiei prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, inregistrata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sub nr. 3272/23.06.2016, a avizat cu unele modificari tematica si bibliografia sus mentionate.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

inr_postdru