Institutul Notarial Roman

Bine ati venit pe siteul Institutului Notarial Roman!!!

Institutul Notarial Roman

www.institutulnotarialroman.ro

www.institutulnotarialroman.ro

inr_postdru

Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului de definitivat


Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului de definitivat pentru notarii stagiari - 10 si 12 iunie 2014Afisat in 15.07.2014 14:15*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul scanat


ANUNȚ

          Institutul Notarial Român va organiza cursuri de pregătire teoretică pentru viitori candidați care vor susține examenul de admitere în profesia de notar stagiar în baza Hotărârii nr.3/04.03.2014 a Consiliului Director.
          Cursurile de pregătire vor începe în data de 07 mai 2014, la orele 10,00 la sediul Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, din B-dul Theodor Pallady, nr.40G, București, Sector 3 la Sala București, etaj 4, iar înscrierile se fac până la data de 06 mai 2014.
          Taxa de participare la cursuri se va achita doar în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR-Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.
        Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională organizate de către INR sunt:


- Cererea de înscriere (Descarcă aici);
- Copie după cartea de identitate;
- Copie după dovada ordinului de plată.și se vor transmite pe adresa de e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro sau la nr. de fax: 031.437.98.20.

Participarea dvs. la fiecare curs de pregătire teoretică se va realiza prin transmiterea cererii de înscriere și dovada ordinului de plată.

Testimonial

  • Perfecţionarea activităţii notariale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene este o necesitate şi în acelaşi timp o provocare asumată, inclusiv de conducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar ideea înfiinţării unui Institut Notarial a apărut anterior aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, în contextul oferit de iminenţa acestui proces.

    Demersurile pentru înfiinţarea Institutului Notarial Român au început în anul 2005, când, Consiliul Uniunii a decis înfiinţarea Fundaţiei Institutului Notarial Român, menit să organizeze şi să desfăşoare activităţile de formare profesională a notarilor publici, a notarilor stagiari, precum şi elaborarea de studii privind dezvoltarea profesiei de notar public.

    Prof. univ. dr. Dan Drosu Șaguna, Director INR