ANUNȚ


Ținând cont de măsurile stabilite prin Ordonanțele militare, în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus și având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) coroborate cu pct. 6 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 16/18.03.2020, vă informăm că pe perioada stării de urgență se suspendă toate cursurile de pregătire inițială și continuă cu notarii publici, notarii stagiari și orice alte cursuri organizate de Institutul Notarial Român, organizarea acestor întruniri fiind strict interzisă.
În vederea minimalizării consecințelor negative, Institutul Notarial Român explorează metode alternative care să permită continuarea activității de pregătire pentru notarii publici, notarii stagiari, precum și pentru persoanele care intenționează să susțină concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.
În acest sens, vom implementa, în cel mai scurt timp posibil o soluție tehnică menită să permită continuarea activității de pregătire prin organizarea de cursuri on-line, în sistem interactiv.

În acest scop, Institutul Notarial Român va utiliza platforma ZOOM


Aplicatia Zoom

Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2020.

Avizul favorabil al Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020 în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, pentru anul 2020.
Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 1) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.
Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020 (anexa nr. 2) actualizate cu propunerile si observațiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 3/45428/2020/01.07.2020.
Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 41/28.05.2020, privind modificarea si actualizarea tematicii și bibliografiei cu caracter teoretic si cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică.Orare notari stagiari admisi in octombrie 2019
Orare notari stagiari admisi in februarie 2018Regimurile matrimoniale si succesiunile

Legate cu titlu particular

Certificatul european de mostenitor

Ordinea publica si recunoasterea hotararilor

Alegerea legii aplicabile

State terte

Resedinta obisnuita

Valabilitatea testamentelor

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 1

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 2

Institutul Notarial Roman - Simpozion 2017