Institutul Notarial Roman

Bine ati venit pe siteul Institutului Notarial Roman!!!

Institutul Notarial Roman

www.institutulnotarialroman.ro


ANUNT IMPORTANT


Având în vedere că în perioada 4-6 mai 2018 se vor desfășura cursurile de pregătire profesională inițială pentru dobândirea calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență a persoanei fizice prevăzute de Legea nr. 151/2015, precum și examenul în vederea includerii în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor, și dat fiind termenul foarte scurt fixat pentru exprimarea opțiunii de participare, vă aducem la cunoștință faptul că perioada de înscriere la aceste cursuri a fost prelungită până vineri, 27 aprilie 2018, orele 14,00.

ANUNT privind cursurile și examenul pentru dobândirea calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență a persoanei fizice prevăzute de Legea nr. 151/2015.Prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii nr. 151/19.04.2018 s-a stabilit ca Institutul Notarial Român să organizeze, la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady din B-dul. Theodor Pallady, nr. 40G, Sector 3, București, în perioada 4 - 6 mai 2018, cursurile și examenul pentru dobândirea calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență a persoanei fizice prevăzute de Legea nr. 151/2015.
În perioada 4-6 mai 2018 se vor desfășura cursurile de pregătire profesională inițială, iar în data de 6 mai se va susține și examenul de dobândire a calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență.
În perioada 23-25 aprilie 2018 notarii publici se pot înscrie atât la cursuri cât și la examen, depunând în acest sens, pe adresa de e-mail a INR (secretariat@institutulnotarial.ro) următoarele documente:
Documente înscriere cursuri
- Cerere înscriere cursuri (Descarca aici)
- Copie de pe cartea/buletinul de identitate;
- Dovada achitării taxei de curs în contul INR, (RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193) în cuantum de 500 lei;
Documente înscriere examen
- Cerere înscriere examen (Descarca aici)
- Cazier judiciar (se poate depune până cel târziu la data de 4 mai 2018);
- Dovada achitării taxei de examen în contul INR, (RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193) în cuantum de 500 lei;
*Dovada îndeplinirii condiției de vechime în funcția de notar public(*) și dovada absolvirii cursurilor vor fi depuse la dosar prin grija INR

În cazul în care doriți să vă înscrieți atât la curs cât și la examen urmează să depuneți toate documentele sus menționate, precum și dovada achitării ambelor taxe, respectiv 1000 lei, până la data de 25 aprilie 2018, inclusiv.
Originalele tuturor documentelor mai sus menționate (pentru curs și pentru examen) vor trebui prezentate, în ziua începerii cursurilor, respectiv în data de 4 mai 2018, la secretariatul Institutului Notarial Român din Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, situat la etajul 4.


(*) Candidatul va trebui să obțină personal și să depună dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 151/2015, numai pentru situația în care persoana nu îndeplinește condiția de vechime de 5 ani în funcția de notar public.


*) click pe descriere pentru a vizualiza anuntul in format electronic

Orar – Personal de specialitate – SIMPOZION – CNP ORADEA

Orar – Notari Publici – SIMPOZION – CNP TIMISOARA

Simpozion Auditorium Pallady 2017

Regimurile matrimoniale si succesiunile

Legate cu titlu particular

Certificatul european de mostenitor

Ordinea publica si recunoasterea hotararilor

Alegerea legii aplicabile

State terte

Resedinta obisnuita

Valabilitatea testamentelor

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 1

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 2

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
In temeiul prevederilor art. 3 si art. 29 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Ministerul Justitiei prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, inregistrata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sub nr. 3272/23.06.2016, a avizat cu unele modificari tematica si bibliografia sus mentionate.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

inr_postdru