Institutul Notarial Roman

Bine ati venit pe siteul Institutului Notarial Roman!!!

Institutul Notarial Roman

www.institutulnotarialroman.ro


Orar – Notari Publici – SIMPOZION – CNP BACAU - 26-27 mai 2017

ANUNT

          INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN organizează în perioada 21 aprilie – 24 iunie 2017 cursuri de pregătire pentru candidații care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.
          Cursurile se vor desfășura în zilele de vineri și sâmbătă, conform programului de mai jos și a unei tematici care va fi afișata ulterior. Taxa de participare este de 3.000 lei și se achită integral până la data de 19 aprilie 2017 în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR – Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193.

          Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
          - Cererea de înscriere completată online;
          - Copie a cărții de identitate și copie după dovada ordinului de plată se transmit pe adresa de email: secretariat-pallady@institutulnotarial.ro.

          Cursurile de pregătire se vor desfășura Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady din Bd. Theodor Pallady nr. 40 G, etaj 4, Sala Roma.

          Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0314.379.819, 0314.379.821. sau 0314.378.634.

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru candidații care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.


*) click pe descriere pentru a vizualiza programul in format electronicCerere înscriere la cursuri de pregătire pentru viitorii candidați la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar : https://docs.google.com/forms/d/1ZIFqsdrYhployCsmJF5DJojpIcnzCVl0BN5SkSvleoI/viewform?edit_requested=true#responses


*) click pe descriere pentru a completa formularul in format electronicOrar notari stagiari - saptamana 18 - 29-31 mai 2017

Legate cu titlu particular

Regimurile matrimoniale si succesiunile

Certificatul european de mostenitor

Ordinea publica si recunoasterea hotararilor

Alegerea legii aplicabile

State terte

Resedinta obisnuita

Valabilitatea testamentelor

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 1

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 2

A N U N Ț


Institutul Notarial Român, în calitate de partener al proiectului ”Europe for Notaries – Notaries for Europe”, cofinanțat de Comisia Europeană, organizează în data de 24 martie 2017, cu sprijinul Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană și în colaborare cu Camera Notarilor Publici București, seminarul internațional cu tema ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” la Centrul de Conferințe ”Auditorium Pallady”, situat în București, Bld. Theodor Pallady, nr. 40G, sect. 3, Sala Buenos Aires.

Principalul scop al proiectului este abordarea unor teme de interes pentru notarii publici în legătură cu Regulamentul 650/2012 (aplicabil din 17 august 2015), act normativ care a modificat fundamental regulile aplicabile succesiunilor transfrontaliere, precum și activitatea notarială din acest domeniu (reglementările privind legislația aplicabilă, recunoașterea drepturilor în interiorul țărilor, dar și în străinătate, planificarea financiară preventivă). În consecință, lectorii vor prezenta noile reglementări și vor discuta diverse cazuri practice cu participanții la eveniment.

Vă rugăm să completați formularul de înscriere online la adresa: https://docs.google.com/forms/d/1p1tVQHV8JeNZowHtadk4pQWIp7EO77004soKDqbD1VI/edit?usp=forms_home&ths=true până la data de 28 februarie 2017. Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: conferinta@institutulnotarial.ro sau la numărul de telefon: +(4031) 437.98.19.

Menționăm că pentru primii 30 participanți înscriși care vin de la o distanță mai mare 100 km de București, se va deconta din bugetul proiectului contravaloarea unei nopți de cazare la Hotelul Minerva 4* http://www.minerva.ro/ro/.

Participarea este gratuită în limita locurilor existente în sală. Seminarul este echivalat cu simpozionul profesional în cadrul programului de formare continuă a notarilor publici organizat de Camera Notarilor Publici București din perioada 24-25 martie 2017. Ziua de 24 martie este consacrată seminarului internațional, iar ziua de 25 martie este dedicată simpozionului profesional, organizat de Camera Notarilor Publici București conform Programului de formare profesională pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 91/16.12.2016.


Agenda seminarul internațional ”Regulamentul UE nr. 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere”
Centrul de conferințe Auditorium Pallady Bld. Theodor Pallady, nr. 40G București, România
Traducere simultană în engleză, bulgară și greacă


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul scanat


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 72/2013, potrivit carora in situatia in care Consiliul Uniunii apreciaza ca nu se impune actualizarea sau modificarea tematicii si bibliografiei intr-un an, se adopta o hotarare in acest sens, Consiliul Uniunii in sedinta sa din data de 26 mai 2016 a adoptat Hotararea nr. 26/26.05.2016.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
In temeiul prevederilor art. 3 si art. 29 din Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1494/C/2014, prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica.

Ministerul Justitiei prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, inregistrata la Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania sub nr. 3272/23.06.2016, a avizat cu unele modificari tematica si bibliografia sus mentionate.

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter teoretic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)
Tematica si bibliografia cu caracter practic atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) avizata cu modificari de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/50718/22.06.2016

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

inr_postdru