Pentru informatii legate de organizarea concursurilor, puteti apela la numerele de telefon: 031 437.86.34, 0750 84.05.64

Simpozionul de pregătire profesională pentru notarii publici, cu prezență fizică, Camera Notarilor Publici Suceava, în perioada 17 – 18 martie 2023

Institutul Notarial Român organizează, în colaborare cu Camera Notarilor Publici Suceava, în perioada 17 – 18 martie 2023, Simpozionul de pregătire profesională pentru notarii publici, cu prezență fizică.

Cursurile se vor desfășura FIZIC la sediul Camerei Notarilor Publici Suceava, Strada Curtea Domnească nr. 6, Suceava

ORARUL SIMPOZIONULUI


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentele in format electronic (.pdf)


Pentru înscriere va rugam sa accesati si sa completati formularul din linkul urmator: https://docs.google.com/forms/d/1_nR2URZBI59dyGE4Q9JtkIUaelBJPP49qmGPHahved8/edit


*) click pe descriere pentru a accesa formularul de inscriere


Conform Deciziei Biroului Executiv al UNNPR, contravaloarea taxei de participare la acest simpozion de pregătire profesională continuă va fi suportată din bugetul CNARNN-INFONOT, pentru notarii publici care sunt la prima participare pentru 2023. Totodată, vă informăm că prin Decizia Biroului Executiv al UNNPR nr. 233 din 28.05.2020, pentru a doua participare în cursul acestui an, taxa se reduce cu 50%, costul unui curs organizat cu prezență fizică fiind astfel de 350 lei.

Vă reamintim că, în conformitate cu Metodologia de desfășurare a pregătirii inițiale și continue a notarilor publici, aprobată prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 44/28.05.2020, pregătirea profesională continuă este evaluată prin credite de pregătire profesională, denumite CPP. Un ciclu complet de pregătire profesională are o durată de 3 ani și este evaluat prin 300 CPP, notarii publici având obligația să obțină minim 100 CPP anual.

Cursul de pregătire profesională pentru personalul de specialitate angajat în cadrul birourilor notariale - Camera Notarilor Publici Suceava, 15 – 16 martie 2023

Institutul Notarial Român va organiza, în colaborare cu Camera Notarilor Publici Suceava, în perioada 15 – 16 martie 2023, Cursul de pregătire profesională pentru personalul de specialitate angajat în cadrul birourilor notariale.

Cursul se va desfășura cu prezență ON-LINE.

CLICK AICI pentru a vedea PROGRAMUL CURSULUI


*) click pe descriere pentru a vizualiza documentele in format electronic (.pdf)


Pentru înscriere va rugam sa accesati si sa completati formularul din linkul urmator: https://docs.google.com/forms/d/13rEsKL6KdT01-FjjskuE5OUzcssVOT-7PcsAQUJcUfk/edit


*) click pe descriere pentru a accesa formularul de inscriere


Totodată, în vederea înscrierii, este necesar ca personalul de specialitate să trimită pe adresa de e-mail secretariat@institutulnotarial.ro următoarele documente:

- copie a cărții de identitate;
- adeverință care să ateste calitatea de angajat al biroului notarial/societății notariale profesionale;
- dovada plății taxei de participare la acest curs.

Conform Deciziei nr. 233/28.05.2020 a Biroului Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România privind taxele de participare, art. 4 alin. (1) lit. b), taxa pentru primul curs de pregătire profesională cu prezență ON-LINE este de 350 lei/angajat. Pentru a doua participare la un curs de pregătire profesională, taxa se reduce cu 50%, dacă este vorba de același angajat sau de un alt angajat al aceluiași birou notarial (birou notarial individual sau, după caz, societate profesională notarială). Taxa devine astfel 175 lei.Contul IBAN al INR este: RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193.

Institutul Notarial Român organizează, în perioada 02 mai – 16 iulie 2023, Cursul complet de pregătire pentru viitorii candidați la concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar. Beneficiile înscrierii la acest curs: reușita de a deveni notar public este la un pas distanță!

ANUNȚ


Institutul Notarial Român continuă activitatea de pregătire pentru notarii publici, notarii stagiari, precum și pentru persoanele care intenționează să susțină examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, prin organizarea de cursuri on-line, în sistem interactiv, utilizând platforma ZOOM.


Aplicatia Zoom

Regimurile matrimoniale si succesiunile

Legate cu titlu particular

Certificatul european de mostenitor

Ordinea publica si recunoasterea hotararilor

Alegerea legii aplicabile

State terte

Resedinta obisnuita

Valabilitatea testamentelor

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 1

Seminar privind ”Regulamentul UE 650/2012 și implicații fiscale transfrontaliere” - Partea 2

Institutul Notarial Roman - Simpozion 2017