Inscrieri cursuri

 Înscriere cursuri Institutul Notarial Român

 

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională organizate de către INR sunt:

1. CERERE tip pentru:

2. COPIE ACT DE IDENTITATE;

3. COPIE DOVADA PLĂȚII TAXEI DE CURSURI 

4. ADEVERINŢĂ PRIVIND FUNCŢIA ŞI CALITATEA DE ANGAJAT AL BIROULUI NOTARIAL/CAMEREI NOTARILOR PUBLICI/UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI (numai pentru personalul de specialitate angajat al birourilor notariale/ angajaţii Camerelor/angajaţii Uniunii).

Cererea de înscriere, completată corespunzător categoriei de cursuri pentru care se solicită înscrierea, împreună cu actele doveditoare, va fi transmisă electronic la adresa secretariat@institutulnotarial.ro. Actele mai sus menţionate se vor depune la Camerele Notarilor Publici numai în situaţia în care înscrierile se fac prin intermediul acestora.

Taxa de participare se poate plăti integral pentru toate modulele din ciclul de pregătire sau pentru fiecare modul în parte înainte de începerea cursurilor în contul INR:RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193.